ผลหวยงวดล่าสุด 27 ก.พ. 2567

ช่วงเวลา เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
รอประกาศผล รอประกาศผล รอประกาศผล รอประกาศผล

ตรวจหวยฮั่งเส็งย้อนหลัง

ผลหวยฮั่งเส็ง ช่วง เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
31 ธ.ค. 2562 เช้า 975 75 64
30 ธ.ค. 2562 เช้า 375 75 33
30 ธ.ค. 2562 บ่าย 939 39 97
27 ธ.ค. 2562 เช้า 340 40 19
27 ธ.ค. 2562 บ่าย 542 42 21
24 ธ.ค. 2562 เช้า 410 10 31
24 ธ.ค. 2562 บ่าย 521 21 20
23 ธ.ค. 2562 เช้า 912 12 77
23 ธ.ค. 2562 บ่าย 641 41 06
20 ธ.ค. 2562 เช้า 268 68 19
20 ธ.ค. 2562 บ่าย 135 35 86
19 ธ.ค. 2562 เช้า 270 70 51
18 ธ.ค. 2562 เช้า 279 79 92
17 ธ.ค. 2562 เช้า 517 17 08
17 ธ.ค. 2562 บ่าย 371 71 62
16 ธ.ค. 2562 เช้า 518 18 58
16 ธ.ค. 2562 บ่าย 809 09 67
13 ธ.ค. 2562 เช้า 146 46 32
12 ธ.ค. 2562 เช้า 033 33 90
12 ธ.ค. 2562 บ่าย 414 14 71
11 ธ.ค. 2562 เช้า 289 89 27
11 ธ.ค. 2562 บ่าย 543 43 81
10 ธ.ค. 2562 เช้า 158 58 15
10 ธ.ค. 2562 บ่าย 662 62 11
9 ธ.ค. 2562 เช้า 476 76 39
9 ธ.ค. 2562 บ่าย 473 73 64
6 ธ.ค. 2562 เช้า 692 92 88
6 ธ.ค. 2562 บ่าย 837 37 33
5 ธ.ค. 2562 เช้า 888 88 32
5 ธ.ค. 2562 บ่าย 704 04 48
4 ธ.ค. 2562 เช้า 777 77 53
4 ธ.ค. 2562 บ่าย 256 56 74
3 ธ.ค. 2562 เช้า 596 96 76
3 ธ.ค. 2562 บ่าย 130 30 42
2 ธ.ค. 2562 เช้า 862 62 13
2 ธ.ค. 2562 บ่าย 472 72 23
29 พ.ย. 2562 เช้า 378 78 95
29 พ.ย. 2562 บ่าย 649 49 24
28 พ.ย. 2562 เช้า 947 47 53
28 พ.ย. 2562 บ่าย 373 73 27
27 พ.ย. 2562 เช้า 630 30 38
27 พ.ย. 2562 บ่าย 400 00 08
26 พ.ย. 2562 เช้า 639 39 65
26 พ.ย. 2562 บ่าย 392 92 12
25 พ.ย. 2562 เช้า 253 53 45
25 พ.ย. 2562 บ่าย 304 04 96
22 พ.ย. 2562 เช้า 606 06 18
22 พ.ย. 2562 บ่าย 508 08 20
21 พ.ย. 2562 เช้า 623 23 28
21 พ.ย. 2562 บ่าย 688 88 73
20 พ.ย. 2562 เช้า 418 18 63
20 พ.ย. 2562 บ่าย 961 61 19
19 พ.ย. 2562 เช้า 719 19 10
19 พ.ย. 2562 บ่าย 380 80 71
18 พ.ย. 2562 เช้า 877 77 11
18 พ.ย. 2562 บ่าย 109 09 43
7 พ.ย. 2562 เช้า 569 69 95
7 พ.ย. 2562 บ่าย 723 23 59
6 พ.ย. 2562 เช้า 102 02 38
6 พ.ย. 2562 บ่าย 864 64 24
5 พ.ย. 2562 เช้า 499 99 19
5 พ.ย. 2562 บ่าย 340 40 10
4 พ.ย. 2562 เช้า 824 24 48
4 พ.ย. 2562 บ่าย 730 30 54
1 พ.ย. 2562 เช้า 020 20 48
1 พ.ย. 2562 บ่าย 076 76 04
31 ต.ค. 2562 เช้า 908 08 37
31 ต.ค. 2562 บ่าย 672 72 01
30 ต.ค. 2562 เช้า 718 18 58
30 ต.ค. 2562 บ่าย 771 71 05
29 ต.ค. 2562 เช้า 458 58 68
29 ต.ค. 2562 บ่าย 676 76 50
28 ต.ค. 2562 เช้า 382 82 43
28 ต.ค. 2562 บ่าย 126 26 87
25 ต.ค. 2562 เช้า 892 92 03
25 ต.ค. 2562 บ่าย 739 39 56
24 ต.ค. 2562 เช้า 111 11 38
24 ต.ค. 2562 บ่าย 795 95 22
22 ต.ค. 2562 เช้า 575 75 07
22 ต.ค. 2562 บ่าย 620 20 52
21 ต.ค. 2562 เช้า 618 18 60
21 ต.ค. 2562 บ่าย 568 68 10
18 ต.ค. 2562 เช้า 437 37 12
18 ต.ค. 2562 บ่าย 958 58 91
17 ต.ค. 2562 เช้า 265 65 37
17 ต.ค. 2562 บ่าย 849 49 21
16 ต.ค. 2562 เช้า 595 95 02
16 ต.ค. 2562 บ่าย 428 28 35
15 ต.ค. 2562 เช้า 618 18 67
15 ต.ค. 2562 บ่าย 393 93 92
14 ต.ค. 2562 เช้า 841 41 97
14 ต.ค. 2562 บ่าย 185 85 41
11 ต.ค. 2562 เช้า 136 36 43
11 ต.ค. 2562 บ่าย 844 44 51
10 ต.ค. 2562 เช้า 916 16 35
10 ต.ค. 2562 บ่าย 793 93 12
9 ต.ค. 2562 เช้า 677 77 63
9 ต.ค. 2562 บ่าย 281 81 59
8 ต.ค. 2562 เช้า 276 76 73
8 ต.ค. 2562 บ่าย 340 40 37
7 ต.ค. 2562 เช้า 103 03 28
4 ต.ค. 2562 เช้า 934 34 97
4 ต.ค. 2562 บ่าย 103 03 28
3 ต.ค. 2562 เช้า 851 51 18
3 ต.ค. 2562 บ่าย 031 31 62
2 ต.ค. 2562 เช้า 233 33 94
2 ต.ค. 2562 บ่าย 269 69 58
1 ต.ค. 2562 เช้า 227 27 46
1 ต.ค. 2562 บ่าย 227 27 46
30 ก.ย. 2562 เช้า 888 88 07
30 ก.ย. 2562 บ่าย 227 27 46
27 ก.ย. 2562 เช้า 328 28 65
27 ก.ย. 2562 บ่าย 481 81 12
26 ก.ย. 2562 เช้า 583 83 48
26 ก.ย. 2562 บ่าย 193 93 58
19 ก.ย. 2562 เช้า 191 91 21
19 ก.ย. 2562 บ่าย 895 95 17
18 ก.ย. 2562 เช้า 753 53 29
18 ก.ย. 2562 บ่าย 412 12 12
17 ก.ย. 2562 เช้า 972 72 83
17 ก.ย. 2562 บ่าย 024 24 31
16 ก.ย. 2562 เช้า 916 16 53
16 ก.ย. 2562 บ่าย 455 55 14
13 ก.ย. 2562 เช้า 635 35 72
13 ก.ย. 2562 บ่าย 269 69 06
12 ก.ย. 2562 เช้า 869 69 37
12 ก.ย. 2562 บ่าย 763 63 43
11 ก.ย. 2562 เช้า 487 87 19
11 ก.ย. 2562 บ่าย 906 06 38
10 ก.ย. 2562 เช้า 358 58 18
10 ก.ย. 2562 บ่าย 368 68 28
9 ก.ย. 2562 เช้า 938 38 38
9 ก.ย. 2562 บ่าย 140 40 36
6 ก.ย. 2562 เช้า 260 60 07
6 ก.ย. 2562 บ่าย 076 76 23
5 ก.ย. 2562 เช้า 425 25 02
5 ก.ย. 2562 บ่าย 553 53 70
4 ก.ย. 2562 เช้า 019 19 34
4 ก.ย. 2562 บ่าย 323 23 38
3 ก.ย. 2562 เช้า 170 70 85
3 ก.ย. 2562 บ่าย 785 85 70
2 ก.ย. 2562 เช้า 257 57 16
2 ก.ย. 2562 บ่าย 655 55 18
30 ส.ค. 2562 เช้า 082 82 32
30 ส.ค. 2562 บ่าย 473 73 23
29 ส.ค. 2562 เช้า 426 26 22
29 ส.ค. 2562 บ่าย 350 50 02
28 ส.ค. 2562 เช้า 775 75 68
28 ส.ค. 2562 บ่าย 548 48 59
27 ส.ค. 2562 เช้า 714 14 81
27 ส.ค. 2562 บ่าย 407 07 26
26 ส.ค. 2562 เช้า 766 66 67
26 ส.ค. 2562 บ่าย 033 33 00
23 ส.ค. 2562 เช้า 359 59 87
23 ส.ค. 2562 บ่าย 933 33 61
22 ส.ค. 2562 เช้า 098 98 06
22 ส.ค. 2562 บ่าย 872 72 32
21 ส.ค. 2562 เช้า 052 52 98
21 ส.ค. 2562 บ่าย 004 04 50
20 ส.ค. 2562 เช้า 408 08 24
20 ส.ค. 2562 บ่าย 154 54 30
19 ส.ค. 2562 เช้า 623 23 01
19 ส.ค. 2562 บ่าย 184 84 62
16 ส.ค. 2562 เช้า 043 43 97
16 ส.ค. 2562 บ่าย 422 22 76
15 ส.ค. 2562 เช้า 969 69 59
15 ส.ค. 2562 บ่าย 546 46 18
14 ส.ค. 2562 เช้า 663 63 33
14 ส.ค. 2562 บ่าย 228 28 98
13 ส.ค. 2562 เช้า 565 65 07
13 ส.ค. 2562 บ่าย 130 30 42
12 ส.ค. 2562 เช้า 179 79 49
12 ส.ค. 2562 บ่าย 472 72 58
9 ส.ค. 2562 เช้า 357 57 20
9 ส.ค. 2562 บ่าย 930 30 47
8 ส.ค. 2562 เช้า 041 41 38
8 ส.ค. 2562 บ่าย 077 77 74
7 ส.ค. 2562 เช้า 914 14 10
7 ส.ค. 2562 บ่าย 703 03 79
6 ส.ค. 2562 เช้า 659 59 73
6 ส.ค. 2562 บ่าย 624 24 08
5 ส.ค. 2562 เช้า 072 72 86
5 ส.ค. 2562 บ่าย 132 32 26
2 ส.ค. 2562 เช้า 333 33 37
2 ส.ค. 2562 บ่าย 858 58 12
1 ส.ค. 2562 เช้า 855 55 20
1 ส.ค. 2562 บ่าย 570 70 05
31 ก.ค. 2562 เช้า 304 04 46
30 ก.ค. 2562 เช้า 204 04 63
30 ก.ค. 2562 บ่าย 650 50 09
29 ก.ค. 2562 เช้า 683 83 91
29 ก.ค. 2562 บ่าย 641 41 33
26 ก.ค. 2562 เช้า 704 04 26
26 ก.ค. 2562 บ่าย 774 74 56
25 ก.ค. 2562 เช้า 957 57 53
25 ก.ค. 2562 บ่าย 430 30 26
24 ก.ค. 2562 เช้า 041 41 93
24 ก.ค. 2562 บ่าย 404 04 56
23 ก.ค. 2562 เช้า 216 16 90
23 ก.ค. 2562 บ่าย 648 48 22
22 ก.ค. 2562 เช้า 259 59 81
22 ก.ค. 2562 บ่าย 126 26 14
19 ก.ค. 2562 เช้า 246 46 80
19 ก.ค. 2562 บ่าย 540 40 74
18 ก.ค. 2562 เช้า 357 57 60
18 ก.ค. 2562 บ่าย 166 66 51
17 ก.ค. 2562 เช้า 178 78 84
17 ก.ค. 2562 บ่าย 317 17 45
16 ก.ค. 2562 เช้า 244 44 56
16 ก.ค. 2562 บ่าย 962 62 74
15 ก.ค. 2562 เช้า 285 85 23
15 ก.ค. 2562 บ่าย 488 88 26
12 ก.ค. 2562 เช้า 446 46 66
12 ก.ค. 2562 บ่าย 162 62 82
11 ก.ค. 2562 เช้า 974 74 05
11 ก.ค. 2562 บ่าย 180 80 11
10 ก.ค. 2562 เช้า 541 41 13
10 ก.ค. 2562 บ่าย 469 69 41
9 ก.ค. 2562 เช้า 622 22 47
9 ก.ค. 2562 บ่าย 628 28 41
8 ก.ค. 2562 เช้า 177 77 06
8 ก.ค. 2562 บ่าย 169 69 14
5 ก.ค. 2562 เช้า 767 67 90
5 ก.ค. 2562 บ่าย 483 83 94
4 ก.ค. 2562 เช้า 420 20 94
4 ก.ค. 2562 บ่าย 577 77 37
3 ก.ค. 2562 เช้า 337 37 19
3 ก.ค. 2562 บ่าย 514 14 42
2 ก.ค. 2562 เช้า 919 19 57
2 ก.ค. 2562 บ่าย 556 56 94
28 มิ.ย. 2562 เช้า 041 41 01
28 มิ.ย. 2562 บ่าย 262 62 80
27 มิ.ย. 2562 เช้า 223 23 25
27 มิ.ย. 2562 บ่าย 142 42 44
26 มิ.ย. 2562 เช้า 868 68 70
26 มิ.ย. 2562 บ่าย 198 98 00
25 มิ.ย. 2562 เช้า 048 48 52
25 มิ.ย. 2562 บ่าย 598 98 02
24 มิ.ย. 2562 เช้า 839 39 68
24 มิ.ย. 2562 บ่าย 300 00 29
21 มิ.ย. 2562 เช้า 675 75 68
21 มิ.ย. 2562 บ่าย 371 71 72
20 มิ.ย. 2562 เช้า 639 39 25
20 มิ.ย. 2562 บ่าย 043 43 29
19 มิ.ย. 2562 เช้า 033 33 56
19 มิ.ย. 2562 บ่าย 214 14 37
18 มิ.ย. 2562 เช้า 726 26 10
18 มิ.ย. 2562 บ่าย 877 77 61
17 มิ.ย. 2562 เช้า 833 33 98
17 มิ.ย. 2562 บ่าย 716 16 81
14 มิ.ย. 2562 เช้า 363 63 08
14 มิ.ย. 2562 บ่าย 835 35 36
13 มิ.ย. 2562 เช้า 299 99 47
13 มิ.ย. 2562 บ่าย 471 71 75
12 มิ.ย. 2562 เช้า 852 52 82
12 มิ.ย. 2562 บ่าย 846 46 88
11 มิ.ย. 2562 เช้า 905 05 41
11 มิ.ย. 2562 บ่าย 934 34 70
10 มิ.ย. 2562 เช้า 336 36 08
10 มิ.ย. 2562 บ่าย 864 64 36
6 มิ.ย. 2562 เช้า 388 88 44
6 มิ.ย. 2562 บ่าย 528 28 84
5 มิ.ย. 2562 เช้า 377 77 25
5 มิ.ย. 2562 บ่าย 544 44 92
4 มิ.ย. 2562 เช้า 481 81 05
4 มิ.ย. 2562 บ่าย 152 52 34
3 มิ.ย. 2562 เช้า 791 91 18
3 มิ.ย. 2562 บ่าย 386 86 23
31 พ.ค. 2562 เช้า 611 11 77
31 พ.ค. 2562 บ่าย 109 09 79
30 พ.ค. 2562 เช้า 113 13 58
30 พ.ค. 2562 บ่าย 488 88 83
29 พ.ค. 2562 เช้า 074 74 07
29 พ.ค. 2562 บ่าย 571 71 10
28 พ.ค. 2562 เช้า 298 98 89
28 พ.ค. 2562 บ่าย 081 81 72
27 พ.ค. 2562 เช้า 885 85 08
27 พ.ค. 2562 บ่าย 809 09 84
24 พ.ค. 2562 เช้า 309 09 96
24 พ.ค. 2562 บ่าย 393 93 80
23 พ.ค. 2562 เช้า 659 59 35
23 พ.ค. 2562 บ่าย 713 13 81
22 พ.ค. 2562 เช้า 995 95 71
22 พ.ค. 2562 บ่าย 594 94 70
21 พ.ค. 2562 เช้า 879 79 18
21 พ.ค. 2562 บ่าย 724 24 37
20 พ.ค. 2562 เช้า 732 32 14
20 พ.ค. 2562 บ่าย 761 61 85
17 พ.ค. 2562 เช้า 669 69 38
17 พ.ค. 2562 บ่าย 646 46 61
16 พ.ค. 2562 เช้า 691 91 20
16 พ.ค. 2562 บ่าย 507 07 36
15 พ.ค. 2562 เช้า 632 32 30
15 พ.ค. 2562 บ่าย 871 71 69
14 พ.ค. 2562 เช้า 776 76 48
14 พ.ค. 2562 บ่าย 202 02 22
10 พ.ค. 2562 เช้า 287 87 80
10 พ.ค. 2562 บ่าย 024 24 17
9 พ.ค. 2562 เช้า 764 64 56
9 พ.ค. 2562 บ่าย 107 07 13
8 พ.ค. 2562 เช้า 623 23 79
8 พ.ค. 2562 บ่าย 320 20 82
7 พ.ค. 2562 เช้า 723 23 41
7 พ.ค. 2562 บ่าย 302 02 20
6 พ.ค. 2562 เช้า 674 74 81
6 พ.ค. 2562 บ่าย 982 82 73
3 พ.ค. 2562 เช้า 773 73 45
3 พ.ค. 2562 บ่าย 155 55 37
2 พ.ค. 2562 เช้า 713 13 02
2 พ.ค. 2562 บ่าย 418 18 07
30 เม.ย. 2562 เช้า 876 76 05
30 เม.ย. 2562 บ่าย 911 11 70
29 เม.ย. 2562 เช้า 983 83 82
29 เม.ย. 2562 บ่าย 281 81 80
26 เม.ย. 2562 เช้า 367 67 87
26 เม.ย. 2562 บ่าย 501 01 21
25 เม.ย. 2562 เช้า 601 01 82
25 เม.ย. 2562 บ่าย 980 80 03
24 เม.ย. 2562 เช้า 945 45 79
24 เม.ย. 2562 บ่าย 583 83 41
23 เม.ย. 2562 เช้า 835 35 91
23 เม.ย. 2562 บ่าย 324 24 02
18 เม.ย. 2562 เช้า 283 83 85
18 เม.ย. 2562 บ่าย 326 26 42
17 เม.ย. 2562 เช้า 247 47 40
17 เม.ย. 2562 บ่าย 468 68 19
16 เม.ย. 2562 เช้า 907 07 35
16 เม.ย. 2562 บ่าย 987 87 15
12 เม.ย. 2562 เช้า 220 20 25
12 เม.ย. 2562 บ่าย 976 76 31
11 เม.ย. 2562 เช้า 101 01 55
11 เม.ย. 2562 บ่าย 945 45 11
10 เม.ย. 2562 เช้า 155 55 94
10 เม.ย. 2562 บ่าย 956 56 93
9 เม.ย. 2562 เช้า 932 32 17
9 เม.ย. 2562 บ่าย 749 49 34
8 เม.ย. 2562 เช้า 351 51 19
8 เม.ย. 2562 บ่าย 715 15 83
4 เม.ย. 2562 เช้า 125 25 14
4 เม.ย. 2562 บ่าย 632 32 07
3 เม.ย. 2562 เช้า 921 21 54
3 เม.ย. 2562 บ่าย 639 39 72
2 เม.ย. 2562 เช้า 005 05 03
2 เม.ย. 2562 บ่าย 467 67 65
1 เม.ย. 2562 เช้า 019 19 83
1 เม.ย. 2562 บ่าย 202 02 66
29 มี.ค. 2562 เช้า 644 44 23
29 มี.ค. 2562 บ่าย 136 36 15
28 มี.ค. 2562 เช้า 613 13 88
28 มี.ค. 2562 บ่าย 521 21 96
27 มี.ค. 2562 เช้า 732 32 41
27 มี.ค. 2562 บ่าย 825 25 34
26 มี.ค. 2562 เช้า 430 30 95
26 มี.ค. 2562 บ่าย 691 91 56
25 มี.ค. 2562 เช้า 593 93 43
25 มี.ค. 2562 บ่าย 335 35 01
22 มี.ค. 2562 เช้า 335 35 01
22 มี.ค. 2562 บ่าย 336 36 80
21 มี.ค. 2562 เช้า 002 02 05
20 มี.ค. 2562 เช้า 375 75 53
20 มี.ค. 2562 บ่าย 097 97 31
19 มี.ค. 2562 เช้า 461 61 40
19 มี.ค. 2562 บ่าย 628 28 27
18 มี.ค. 2562 เช้า 425 25 99
18 มี.ค. 2562 บ่าย 901 01 75
15 มี.ค. 2562 เช้า 418 18 79
15 มี.ค. 2562 บ่าย 226 26 87
14 มี.ค. 2562 เช้า 975 75 70
14 มี.ค. 2562 บ่าย 139 39 94
13 มี.ค. 2562 เช้า 211 11 76
13 มี.ค. 2562 บ่าย 745 45 42
12 มี.ค. 2562 เช้า 906 06 76
12 มี.ค. 2562 บ่าย 087 87 57
11 มี.ค. 2562 เช้า 215 15 73
11 มี.ค. 2562 บ่าย 330 30 88
8 มี.ค. 2562 เช้า 724 24 21
8 มี.ค. 2562 บ่าย 842 42 03
7 มี.ค. 2562 เช้า 434 34 26
7 มี.ค. 2562 บ่าย 945 45 15
6 มี.ค. 2562 เช้า 229 29 69
6 มี.ค. 2562 บ่าย 760 60 00
5 มี.ค. 2562 เช้า 077 77 82
5 มี.ค. 2562 บ่าย 160 60 01
4 มี.ค. 2562 เช้า 764 64 47
4 มี.ค. 2562 บ่าย 959 59 42
1 มี.ค. 2562 เช้า 083 83 65
1 มี.ค. 2562 บ่าย 217 17 99
28 ก.พ. 2562 เช้า 557 57 13
28 ก.พ. 2562 บ่าย 318 18 26
27 ก.พ. 2562 เช้า 083 83 77
27 ก.พ. 2562 บ่าย 744 44 62
26 ก.พ. 2562 เช้า 062 62 68
26 ก.พ. 2562 บ่าย 206 06 24
25 ก.พ. 2562 เช้า 514 14 84
25 ก.พ. 2562 บ่าย 930 30 00
22 ก.พ. 2562 เช้า 523 23 69
22 ก.พ. 2562 บ่าย 630 30 38
21 ก.พ. 2562 เช้า 411 11 06
21 ก.พ. 2562 บ่าย 992 92 87
20 ก.พ. 2562 เช้า 558 58 45
20 ก.พ. 2562 บ่าย 405 05 92
19 ก.พ. 2562 เช้า 865 65 64
19 ก.พ. 2562 บ่าย 813 13 88
18 ก.พ. 2562 เช้า 274 74 90
18 ก.พ. 2562 บ่าย 701 01 17
15 ก.พ. 2562 เช้า 443 43 62
15 ก.พ. 2562 บ่าย 084 84 21
14 ก.พ. 2562 เช้า 213 13 46
14 ก.พ. 2562 บ่าย 205 05 54
13 ก.พ. 2562 เช้า 724 24 91
13 ก.พ. 2562 บ่าย 759 59 26
12 ก.พ. 2562 เช้า 814 14 30
12 ก.พ. 2562 บ่าย 133 33 49
11 ก.พ. 2562 เช้า 995 95 63
11 ก.พ. 2562 บ่าย 384 84 52
8 ก.พ. 2562 เช้า 423 23 98
8 ก.พ. 2562 บ่าย 632 32 89
1 ก.พ. 2562 เช้า 479 79 68
1 ก.พ. 2562 บ่าย 074 74 73
31 ม.ค. 2562 เช้า 733 33 48
31 ม.ค. 2562 บ่าย 247 47 62
30 ม.ค. 2562 เช้า 042 42 74
30 ม.ค. 2562 บ่าย 285 85 17
29 ม.ค. 2562 เช้า 316 16 80
29 ม.ค. 2562 บ่าย 168 68 28
28 ม.ค. 2562 เช้า 423 23 04
28 ม.ค. 2562 บ่าย 696 96 77
25 ม.ค. 2562 เช้า 398 98 00
25 ม.ค. 2562 บ่าย 919 19 21
24 ม.ค. 2562 เช้า 506 06 86
24 ม.ค. 2562 บ่าย 098 98 78
23 ม.ค. 2562 เช้า 190 90 45
23 ม.ค. 2562 บ่าย 820 20 75
22 ม.ค. 2562 เช้า 149 49 05
22 ม.ค. 2562 บ่าย 545 45 09
21 ม.ค. 2562 เช้า 191 91 10
21 ม.ค. 2562 บ่าย 654 54 73
18 ม.ค. 2562 เช้า 320 20 57
18 ม.ค. 2562 บ่าย 081 81 18
17 ม.ค. 2562 เช้า 043 43 33
17 ม.ค. 2562 บ่าย 563 63 47
16 ม.ค. 2562 เช้า 358 58 71
16 ม.ค. 2562 บ่าย 210 10 81
15 ม.ค. 2562 เช้า 657 57 24
15 ม.ค. 2562 บ่าย 029 29 96
14 ม.ค. 2562 เช้า 919 19 08
14 ม.ค. 2562 บ่าย 833 33 94
11 ม.ค. 2562 เช้า 092 92 49
11 ม.ค. 2562 บ่าย 727 27 84
10 ม.ค. 2562 เช้า 948 48 16
10 ม.ค. 2562 บ่าย 143 43 11